Становлення творчої особистості майбутнього вчителя

Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз тенденцій розвитку шкільної освіти показує, що її основною метою є виховання особистості кожного учня, а процес навчання – засобом розвитку. Прийшло розуміння того, що початкова школа – важливий період у розвитку особистості учня, що майбутнє дитини, її гармонійний розвиток, визначається змістом виховання і навчання у початкових класах.

Досить влучно цей період охарактеризував Ш. Амонашвілі: «чим багатогранніший у дитини життєвий досвід дитинства, тим успішніше можна вплітати в нього багатющий досвід людства» [1, с. 85].

Отже, необхідна розробка і впровадження нових навчально-виховних технологій, які б забезпечували формування і гармонійний розвиток молодшого школяра.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Комментарии закрыты