Метод проектів у системі науково-методичної підготовки студента педагогічного вузу

Перехід загальноосвітньої школи на 12-річний термін навчання передбачає якісно новий підхід до підготовки вчителів, особливо вчителів початкової ланки освіти. Оскільки майбутній педагог початкової школи — це людина не просто енциклопедичних знань, але й спеціаліст, від якого залежить становлення дитини як суб’єкта навчання. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що питання підготовки такого…

Читати далі

Система формування науково-методичної культури майбутніх учителів початкових класів

У статті розкрито систему формування науково-методичної культури вчителя початкових класів, визначено завдання, описано компоненти науково-методичної культури та організаційно-педагогічні умови її формування. Ключові слова: науково-методична робота, науково-методична культура, інформаційна культура. ПОВНИЙ ТЕКСТ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Читати далі

Науково-методичне середовище як фактор професійно-творчого становлення студентів педагогічного коледжу

Постановка проблеми у загальному вигляді. Інтерес до проблеми середовищного підходу до професійної підготовки майбутніх педагогів обумовлений особливостями професійної праці, що постійно ускладнюються і вимогами, що висуваються до особистості сучасного фахівця педагогічної сфери. Проблема використання виховного потенціалу освітнього середовища в різних типах навчальних закладів України потребує необхідності дослідження її науково-методичного аспекту як…

Читати далі

Роль науково-методичного середовища педагогічного вузу в професійній підготовці вчителя початкової школи

Зміни в історико-культурному та соціально-економічному житті України, нові запроси суспільства на професійно підготовленого педагога — все це ставить принципово нові завдання перед педагогічними навчальними закладами. Серед пріоритетних цінностей освіти сьогодні ми відзначаємо здатність до активної та різнобічної професійної діяльності, свободу вибору шляхів професійного саморозвитку, самоосвіти та самореалізації, творчу взаємодію з…

Читати далі