Інтелектуально-креативний компонент як складова підготовки студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища у початковій школі

У статті дається теоретичне обґрунтування інтелектуально-креативного компоненту у підготовці студентів педагогічних коледжів до створення науково-методичного середовища у початковій школі, представлено результати емпіричного дослідження готовності студентів педагогічних коледжів до його створення за інтелектуально-креативним компонентом. Розкрито і розмежовано поняття «творчість», «креативність», описано психологічну властивість креативності в поведінці вчителя, визначено якості, які характеризують…

Читати далі

Науково-методичне середовище освітнього закладу як фактор професійно-творчого становлення вчителя початкових класів

У статті розглядається вплив науково-методичного середовища школи на професійний розвиток учителів початкових класів зокрема формування методичної культури, педагогічного мислення, розкривається загальний зміст спецкурсу «Науково-методичне середовище і його можливості в зростанні рівня педагогічного професіоналізму». Ключові слова: середовище, науково-методичне середовище, професійне становлення особистості, методична культура, педагогічна майстерність. Постійне вдосконалення системи підготовки та…

Читати далі

Характеристика завдань, змісту, форм і методів підготовки студентів до створення науково-методичного середовища в початковій школі

Сучасний учитель не може ефективно вирішувати освітні проблеми, висунуті педагогічною реальністю, якщо він не володіє методикою наукової роботи, не має досвіду дослідницької діяльності і не готовий до створення необхідної атмосфери наукового пошуку та методичних знахідок в умовах практичної педагогічної роботи.  Науково-методичне середовище, його виховний потенціал визначається здатністю вчителя використовувати у…

Читати далі

Підготовка студентів педагогічних коледжів до створення науково-методичного середовища в початковій школі

Провідними напрямами розвитку освіти ХХ1 століття, які забезпечать подальший процес формування єдиного освітнього простору в Європі, є гуманізація, гуманітаризація освіти й забезпечення її конкурентоспроможності на світовому рівні. Ставши новітніми орієнтирами освітньої політики України, ці тенденції спричинили комплекс вимог до професійних і особистісних якостей педагога та обумовили модернізацію підготовки педагогічних кадрів,…

Читати далі