Ідея середовищного підходу в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського

Дана стаття присвячена аналізу творчості вітчизняного педагога В.О. Сухомлинського. Автор проводить дослідження робіт ученого з метою виявлення рис середовищного підходу до всебічного розвитку особистості школяра, характерних особливостей кожного з компонентів навчально-виховного середовища Павлиської школи в порівнянні з позицією інших педагогів, науковців. На основі цього зроблено висновок, що предметно-просторове і соціальне оточення…

Читати далі

Бериславський педагогічний коледж – 80 років на освітянській ниві Херсонщини

Бериславський педагогічний коледж – це сучасний навчальний заклад, що відповідає вимогам суспільства, це храм науки, де акцент у навчальній, методичній і виховній роботі ставиться на інтелектуальний розвиток майбутнього педагога, бо він є посередником між людьми і високими сферами науки і мистецтва. Бериславський педагогічний коледж – вищий  навчальний заклад І рівня…

Читати далі

Вивчення та аналіз стану готовності студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в початковій школі

Анотація. У публікації викладені результати констатуючого експерименту з вивчення та аналізу стану готовності студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в початковій школі. Ключові слова: науково-методичне середовище, професійна підготовка, професійний саморозвиток, мотиви професійного пошуку, процесуальні вміння, творче мислення. Сучасний учитель не може ефективно вирішувати професійні проблеми, висунуті педагогічною реальністю, якщо…

Читати далі

Змістова характеристика основних понять дослідження проблеми підготовки студентів педагогічних коледжів до створення науково-методичного середовища в початковій школі

У статті розглядаються різні підходи науковців до визначення понять «соціальний простір», «освітній простір», «освітнє середовище», дається характеристика освітнього середовища як педагогічного явища. На основі аналізу філософських і психолого-педагогічних джерел розкрито, проаналізовано та обґрунтовано сутність понять «науково-методичне середовище», «створення науково-методичного середовища у початковій школі». Розкрито і простежено зміст понять «підготовка студентів…

Читати далі