Особистісно орієнтована система науково-методичної роботи педагогічного коледжу

Методичний посібник містить опис досвіду організації науково-методичної діяльності у педагогічному коледжі, розкриває її загальні засади, завдання, принципи, напрямки, структуру, форми роботи. ПОВНИЙ ТЕКСТ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Читати далі

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ «Науково-методичне середовище і його можливості в зростанні рівня педагогічного професіоналізму»

Сучасний учитель може ефективно вирішувати професійні проблеми, висунуті педагогічною дійсністю, тільки якщо він володіє методикою наукової роботи, має досвід дослідницької діяльності і готовий до створення необхідної атмосфери наукового пошуку та методичних знахідок в умовах практичної педагогічної роботи. Прогнозування розвитку освіти, наукове обґрунтування інновацій в освітньому просторі, визначення доцільності впровадження нововведень…

Читати далі

Теоретичні основи підготовки студентів педагогічних коледжів до створення науково-методичного середовища в початковій школі

У статті розглядаються різні підходи науковців до визначення понять «освітній простір», «освітнє середовище», дається характеристика освітнього середовища як педагогічного явища. На основі аналізу філософських і психолого-педагогічних джерел розкрито, проаналізовано та обґрунтовано сутність понять «науково-методичне середовище», «створення науково-методичного середовища у початковій школі». Розкрито і простежено зміст понять «підготовка студентів педагогічного коледжу…

Читати далі

Становлення творчої особистості майбутнього вчителя

Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз тенденцій розвитку шкільної освіти показує, що її основною метою є виховання особистості кожного учня, а процес навчання – засобом розвитку. Прийшло розуміння того, що початкова школа – важливий період у розвитку особистості учня, що майбутнє дитини, її гармонійний розвиток, визначається змістом виховання і навчання…

Читати далі