Інтелектуально-креативний компонент як складова підготовки студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища у початковій школі

У статті дається теоретичне обґрунтування інтелектуально-креативного компоненту у підготовці студентів педагогічних коледжів до створення науково-методичного середовища у початковій школі, представлено результати емпіричного дослідження готовності студентів педагогічних коледжів до його створення за інтелектуально-креативним компонентом. Розкрито і розмежовано поняття «творчість», «креативність», описано психологічну властивість креативності в поведінці вчителя, визначено якості, які характеризують інтелект і креативну особистість, дано характеристику творчої діяльності, визначено основні стадії творчого процесу. Зроблено опис сторін дослідницької діяльності, визначено її мету, охарактеризовано методично-організаційну сторону навчання дослідницької діяльності студентів у педагогічному коледжі.

Ключові слова: інтелектуально-креативний компонент, інтелектуальні здібності, креативні здібності, творчість, педагогічна творчість, креативність, стадії творчого процесу, дослідницька діяльність, професійна підготовка

ПОВНИЙ ТЕКСТ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Комментарии закрыты