Ідея середовищного підходу в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського

Дана стаття присвячена аналізу творчості вітчизняного педагога В.О. Сухомлинського. Автор проводить дослідження робіт ученого з метою виявлення рис середовищного підходу до всебічного розвитку особистості школяра, характерних особливостей кожного з компонентів навчально-виховного середовища Павлиської школи в порівнянні з позицією інших педагогів, науковців. На основі цього зроблено висновок, що предметно-просторове і соціальне оточення були важливими факторами виховання та предметом особливої уваги в педагогічній діяльності В. Сухомлинського, розкриває його роль як засобу навмисного впливу на духовний світ вихованців, формування їхніх поглядів, переконань і звичок.

Ключові слова: В. Сухомлинський, середовище, освітній простір, культурно-освітній простір, освітньо-виховне середовище, виховне середовище.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Комментарии закрыты