Ідея середовищного підходу в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського

Дана стаття присвячена аналізу творчості вітчизняного педагога В.О. Сухомлинського. Автор проводить дослідження робіт ученого з метою виявлення рис середовищного підходу до всебічного розвитку особистості школяра, характерних особливостей кожного з компонентів навчально-виховного середовища Павлиської школи в порівнянні з позицією інших педагогів, науковців. На основі цього зроблено висновок, що предметно-просторове і соціальне оточення…

Читати далі

Бериславський педагогічний коледж – 80 років на освітянській ниві Херсонщини

Бериславський педагогічний коледж – це сучасний навчальний заклад, що відповідає вимогам суспільства, це храм науки, де акцент у навчальній, методичній і виховній роботі ставиться на інтелектуальний розвиток майбутнього педагога, бо він є посередником між людьми і високими сферами науки і мистецтва. Бериславський педагогічний коледж – вищий  навчальний заклад І рівня…

Читати далі

Метод проектів у системі науково-методичної підготовки студента педагогічного вузу

Перехід загальноосвітньої школи на 12-річний термін навчання передбачає якісно новий підхід до підготовки вчителів, особливо вчителів початкової ланки освіти. Оскільки майбутній педагог початкової школи — це людина не просто енциклопедичних знань, але й спеціаліст, від якого залежить становлення дитини як суб’єкта навчання. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що питання підготовки такого…

Читати далі

Науково-методична культура в системі формування професійної компетенції майбутніх учителів початкових класів

У статті розкрито місце науково-методичної культури в системі формування професійної компетенції вчителя початкових класів, визначено завдання, описано компоненти науково-методичної культури, модель та організаційно-педагогічні умови її формування. Ключові   слова:   професійна   компетенція   вчителя,   науково-методична компетентність, науково-методична культура, науково-методична робота. Зміни в історико-культурному та соціально-економічному житті України, нові запити суспільства на професійно підготовленого…

Читати далі

Педагогічні умови формування науково-методичної культури майбутніх вчителів початкових класів у вищих педагогічних закладах освіти.

Аналіз педагогічних досліджень дозволив нам виявити основні підходи до розуміння суті, завдань та функцій науково-методичної роботи вчителя. Всі ці дослідження стосуються педагогів, які розпочали власну професійну діяльність і відчули потребу в самовдосконаленні. Результати наукових пошуків показують, що існує залежність між тривалістю педагогічної діяльності вчителя, його професійним середовищем і залученням до…

Читати далі