Науково-методичне середовище освітнього закладу як фактор професійно-творчого становлення вчителя початкових класів

У статті розглядається вплив науково-методичного середовища школи на професійний розвиток учителів початкових класів зокрема формування методичної культури, педагогічного мислення, розкривається загальний зміст спецкурсу «Науково-методичне середовище і його можливості в зростанні рівня педагогічного професіоналізму». Ключові слова: середовище, науково-методичне середовище, професійне становлення особистості, методична культура, педагогічна майстерність. Постійне вдосконалення системи підготовки та…

Читати далі

Характеристика завдань, змісту, форм і методів підготовки студентів до створення науково-методичного середовища в початковій школі

Сучасний учитель не може ефективно вирішувати освітні проблеми, висунуті педагогічною реальністю, якщо він не володіє методикою наукової роботи, не має досвіду дослідницької діяльності і не готовий до створення необхідної атмосфери наукового пошуку та методичних знахідок в умовах практичної педагогічної роботи.  Науково-методичне середовище, його виховний потенціал визначається здатністю вчителя використовувати у…

Читати далі

Підготовка студентів педагогічних коледжів до створення науково-методичного середовища в початковій школі

Провідними напрямами розвитку освіти ХХ1 століття, які забезпечать подальший процес формування єдиного освітнього простору в Європі, є гуманізація, гуманітаризація освіти й забезпечення її конкурентоспроможності на світовому рівні. Ставши новітніми орієнтирами освітньої політики України, ці тенденції спричинили комплекс вимог до професійних і особистісних якостей педагога та обумовили модернізацію підготовки педагогічних кадрів,…

Читати далі

Система формування науково-методичної культури майбутніх учителів початкових класів

У статті розкрито систему формування науково-методичної культури вчителя початкових класів, визначено завдання, описано компоненти науково-методичної культури та організаційно-педагогічні умови її формування. Ключові слова: науково-методична робота, науково-методична культура, інформаційна культура. ПОВНИЙ ТЕКСТ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Читати далі

Науково-методичне середовище як фактор професійно-творчого становлення студентів педагогічного коледжу

Постановка проблеми у загальному вигляді. Інтерес до проблеми середовищного підходу до професійної підготовки майбутніх педагогів обумовлений особливостями професійної праці, що постійно ускладнюються і вимогами, що висуваються до особистості сучасного фахівця педагогічної сфери. Проблема використання виховного потенціалу освітнього середовища в різних типах навчальних закладів України потребує необхідності дослідження її науково-методичного аспекту як…

Читати далі

Роль науково-методичного середовища педагогічного вузу в професійній підготовці вчителя початкової школи

Зміни в історико-культурному та соціально-економічному житті України, нові запроси суспільства на професійно підготовленого педагога — все це ставить принципово нові завдання перед педагогічними навчальними закладами. Серед пріоритетних цінностей освіти сьогодні ми відзначаємо здатність до активної та різнобічної професійної діяльності, свободу вибору шляхів професійного саморозвитку, самоосвіти та самореалізації, творчу взаємодію з…

Читати далі